School Managing Committee

S.No. Name Father/Spouse Name Designation Occupation Address Phone No.
1 Sh. Bachan Ram S.Arora Sh. Bhagwan Das Arora President Advocate 5,S.C.F. HUDA Complex Rohtak 9215622221
2 Sh. Om Parkash Pahwa Sh. Satram Dass Pahwa Manager Retired Headmaster/ Social worker 25/24 Partap Nagar
D.L.F. Road, Rohtak
9896657425
3 Sh. Jagdish Lal Arora Sh. Bhagwan Dass Chashier Service Jagdish Colony, Rohtak 7988874144
4 Sh. Ram Sawroop Popli Sh. Ram Lal Popli Secretary Farmer V.P.O. Kahanaur 9812427272
5 Sh. Rakesh Katyal Sh. Shadi Lal Vice President Farmer V.P.O. Anwal 9416491767
6 Sh. Ashok Kumar Sh. Bhagwan Dass Member Service 6, Jagdish Colony, Rohtak 9466280027
7 Sh. Dinesh Arora Sh. Bachan Ram S. Arora Member Advocate 5, S.C.F. HUDA Complex, Rohtak 9888880027
8 Sh. Mr. S. K. Bhandari Sh. Amin Chand Bhandari Educationist Teacher V.P.O.Kalanaurl 8708743955
9 Sh. Rajesh Kumar Sh. Rameshvar Kumar Parents Member Station Master V.P.O. Kalanaur 8059392114
10 Mrs. kamlesh Harsha Sh. Sandeep Harsha Teacher Member Teacher H.N. 1460/21 Kamla Nagar ,Rohtak 9466231870
11 Mr. Naveen Sh. Manohar Lal Teacher Member Teacher V.P.O. Kalanaur 9034424020
12 Mrs. Dimple Virmani Mr. Dinesh Kumar Parents Member Business V.P.O. Kalanaur 7206263146